Zumba®

Zumba® je jeden z největších hitů fitness posledních let! Je to dynamický fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Zumba® je založena na principu přerušovaného kardio tréninku, kde se střídá svižná část s pomalou a v této kombinaci dochází ke spalování tuků a efektivnímu formování celého těla. Soustředí se na oblast nohy, paže, hýždě, trup, břicho a nejdůležitější sval vašeho těla srdce.

Zumba® je pro každého! Na lekci Zumby® nepotřebujete mít žádné taneční či fitness zkušenosti, je navržena pro každého bez rozdílu věku, váhy či kondice. Na rozdíl od aerobiku stačí, když budete vnímat hudbu a sledovat instruktora – odpadá zde totiž jakékoli počítání.

Při hodině propotíte veškeré oblečení, spálíte až 500 kalorií a přitom budete zářit úsměvem od ucha k uchu. Při hodině si totiž ani neuvědomíte, že cvičíte, nemusíte přemýšlet nad žádnými složitými kroky a budete se cítit jako na party. Výhodou Zumby® je, že se na hodinách pořádně odreagujete, poslechnete si skvělou hudbu a ještě uděláte něco pro své zdraví. A latinsko-americké rytmy vás zaručeně rozehřejí a nenechají vaše tělo na pokoji. Zumba je úžasná pro mysl, tělo i duši. Po cvičení se nebudete moci dočkat další lekce!

 

Jaké druhy lekcí Zumba® cvičím?

Zumba® fitness je primárně určena zdravým osobám. Lekce Zumby® je rozdělena tak, aby zahrnovala: aerobní cvičení, silový trénink a intervalový trénink. Díky tomu účastníci cvičení vytěží z lekce maximum. Na lekcích Zumby® spálí tuk jako při aerobním cvičení, ale současně se jim zpevní svaly a zaznamenají i jiné fyzické a psychické přínosy jako u intervalového tréninku. Zumba®se proto neřídí tradiční zvonovou křivkou, ani přesně nenásleduje zásady intervalového tréninku. Tato metoda se nazývá přerušovaný trénink.

Zumba Gold® je program, který je navržen pro lidi s jakýmkoliv omezením, pro které jsou obyčejné hodiny Zumby® moc „rychlé“ a „uhopsané“.

Může se jednat o lidi vyššího věku, o lidi s nadváhou nebo zdravotním omezením, o těhotné ženy nebo maminky po porodu, o úplné začátečníky nebo lidi, kteří jdou cvičit po delší přestávce.  Ale Zumbu GOLD® mohou vyzkoušet i pravidelní návštěvníci klasické Zumby®, kteří si chtějí užít hodiny v klidnějším a mírnějším tempu. Program je navržen tak, aby bral v potaz specifické anatomické, fyziologické a psychologické potřeby těchto kategorií osob.
Lekce Zumby GOLD® jsou vedeny ve volnějším rytmu, s nižší intenzitou a nižším zatížením, požívají se jednoduché základní kroky, ale přesto jsou zastoupeny všechny známé tance (merengue, salsa, cumbia, cha cha, flamenco, belly dance a další), ale i pro naše klasické hodiny tance dosud neznámé (tango). Ale to, co dělá Zumbu® Zumbou® – úžasná hudba, skvělá atmosféra a spousta zábavy – zůstává i na hodinách Zumby GOLD®!

Program Zumba® Toning kombinuje fitness taneční lekci Zumba® s posilováním svalů pomocí speciálních lehkých Zumba® činek.Lekce je navržena tak, aby docházelo k co nejefektivnějšímu spalování kalorií a tonizaci svalů.

Činky, používané při hodinách Zumba® Toning, nejsou pouze klasickým posilovacím nářadím, ale také rytmickým hudebním nástrojem, protože jsou plněné sypkým materiálem, který při cvičení chrastí a přesýpá se. Díky tomu mají činky pohyblivé těžiště a jsou při cvičení bezpečnější než obyčejné činky (ty lze na hodinách také použít, ale v žádném případě s nimi nesmíme třást kvůli nebezpečí poškození zápěstí). Díky jejich použití se efektivně tvarují zejména svaly v oblasti horní části těla (bicepsy, tricepsy, deltové a zádové svaly), ale pomocí vhodně zvolených krokových variací a cviků nejsou opomíjeny ani ostatní partie (stehna, hýždě, břišní svaly).

Informace k lekci Zumba® TONING:
Lekce Zumba® Toning vždy následuje po klasické lekci Zumba® Fitness a tyto hodiny na sebe navazují. Na klasické hodině Zumby® Fitness se rozehřejeme a na následujíci lekci Zumba® Toning je s tímto počítáno a rovnou přecházíme k posilování.
Proto nelze přijít až na lekci Zumba® Toning! Vždy je třeba navštívit obě po sobě jdoucí lekce!!!
Na lekce Zumba® Toning jsou potřeba činky. Činky si můžete přinést svoje klasické (0,5 – 1 kg), vypůjčit si Zumba® činky na hodině (poplatek 10Kč) nebo si zakoupit vlastní Zumba® činky (informace u mě).

Berte, prosím, na vědomí, že Zumba® Toning je brána jako vyšší úroveň klasické Zumby®. Na hodinách se počítá s tím, že základní kroky Zumby® již dobře ovládáte, a že se tak můžete plně soustředit na práci s činkami. Proto je doporučeno začátečníkům, kteří by měli zájem o Zumbu® Toning, nejprve navštívit několik lekcí klasické Zumby® pro „zaučení“ a teprve poté se vrhnout na činky!

Zumba® Kids (dříve ZumbAtomic®) je primárně určena pro děti ve věku 5-11 let. Cílem je rozvinout zdravý životní styl a včlenit cvičení do přirozené součásti dětských život.

Při hodinách Zumby® Kids je důraz kladen především na hravost a na zjednodušené a dětem přizpůsobené pohyby. Mějte prosím na paměti, že Zumba® Kids byla vytvořena z toho důvodu, že klasická Zumba® není pro děti úplně nejvhodnější a to jak z fyziologického tak i psychologického hlediska. V Zumbě® Kids se vyhýbáme příliš prudkým nekoordinovaným pohybům, které by mohly dětem ublížit, kroucení pánve a také „smyslným“ pohybům, které by děti mohly brát rozpačitě. Kvůli snížené pozornosti taktéž hodinu prokládáme různými hrami, aby si děti mohly odpočinout od kroků a mohly tak načerpat nové síly.

Více informací o současných dětských kurzech naleznete ZDE!

Zumba Sentao™ je inovativní fitness program, který kombinuje tanečně-fitnessové pohyby, známé z klasické Zumby®, s posilováním – to vše je soustředěno kolem obyčejné židličky. Židlička v tomto případě slouží jako taneční partner, posilovací pomůcka, střed tanečního parketu a na konci hodiny bude jistě plnit i odpočinkovou funkci:) Během lekce Zumby Sentao™ posílíme všechny svaly, především zpevníme střed těla (core) a spálíme spousty kalorií a to vše velmi zábavnou a novou formou.

 

Pro všechny novinky o Zumbě KLIKNI SEM